SPÅRVÄGSSTAFETTEN 2021 – INSTÄLLT

Tyvärr har vi behövt ta beslutet att ställa in Spårvägsstafetten detta år.

OM SPÅRVÄGEN

Den nya spårvägen sträcker sig från Lund C till forskningsanläggningen ESS i Brunnshög. Hela spårvägen är 5,5 kilometer.

Spårvägen binder samman Kunskapsstråket som går från Lunds centrum via sjukhus- och universitetsområdet, förbi Ideon och Medicon Village till den nya stadsdelen Brunnshög där bostäder och forskningsanläggningarna MAX IV och ESS samt forskarbyn Science Village växer fram.

Mer information finns på webbplatsen Spårväg Lund C – ESS

EN LJUS FRAMTID

I och med pandemin har idrottsklubbar fått det extra tufft och vi ber nu dig att vara med och bidra.

Genom att delta i Spårvägsstafetten stöttar du IFK Lunds friidrottsverksamhet och hjälper oss att fortsätta det viktiga arbetet för att främja idrott och rörelse för barn och ungdomar i Lund!

Meny